Registrácia na 10. ročník behu Od Tatier k Dunaju je spustená!

REGISTRÁCIA SA USKUTOČNÍ VYTVORENÍM TÍMU 2022

Môžete využiť aj funkciu kopírovať tím 2021 a údaje potom aktualizovať.

POSTUP REGISTRÁCIE > 

Dávame vám do pozornosti nové rozdelenie cenových skupín a zľavu na štartovnom pre tradičných účastníkov. 

PLATBA ŠTARTOVNÉHO > 

REGISTRÁCIA JE ZÁVÄZNE POTVRDENÁ REALIZOVANÍM PLATBY ŠTARTOVNÉHO 

Tešíme sa na vás!

 

Do štartu zostáva 205 dní 13 hodín 29 minút

      Hlavní

      partneri

 

      

       

       
       

      Hlavní mediálni partneri

    

 

 


      Pod

      záštitou

 

 


  

      Hlavný

      športový

      partner

 

   

       Partneri

        

      

   

           

      Mediálni partneri       

             

    Produkcia