Prebieha registrácia na nový ročník!

POSTUP REGISTRÁCIE > 

REGISTRÁCIA NA AKTUÁLNY ROČNÍK SA USKUTOČNÍ VYTVORENÍM TÍMU 2024

Môžete využiť aj funkciu kopírovať tím 2023 a údaje potom aktualizovať.

PLATBA ŠTARTOVNÉHO > 

REGISTRÁCIA JE ZÁVÄZNE POTVRDENÁ REALIZOVANÍM PLATBY ŠTARTOVNÉHO

Tešíme sa na vás :-)

Do štartu zostáva 25 dní 13 hodín 0 minút

      Hlavní

      partneri

 

 

      Hlavný

      športový

      partner

      Partner

      trate

     

      Partneri

 

       

      Realizované s finančnou podporou

     

      Produktoví partneri

        

      

      Charitatívny partner

      

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia