Dobrovoľne ste sa rozhodli byť kapitánom tímu na pretekoch štafiet Od Tatier k Dunaju alebo o tom rozmýšľate. Čo to pre vás znamená byť kapitánom tímu? Čo sa od vás očakáva? Ako viete pomôcť svojmu tímu? Prečítajte si pozorne tieto informácie a dozviete sa o dôležitosti kapitána pre jeho tím.

1. Musíte prihlásiť svoj tím na preteky.

Na začiatok sa to možno zdá jednoduché, ale postupne zistíte, že to až také jednoduché nebude. Ak ste ten, kto prišiel s myšlienkou účasti na behu Od Tatier k Dunaju, potom si musíte zohnať ľudí do svojho tímu. Ak ste partia ľudí, ktorí sa rozhodli bežať spoločne, tak to bude o niečo ľahšie, pretože na to nebudete sám. Keď máte zložený tím, musíte od nich  vyzbierať peniaze na štartovné a zaplatiť štartovné za tím. Ak niekto z vášho tímu vypadne, musíte zohnať náhradu. Bude veľa takých, ktorí sa na jar prihlásia, ale do štartu sa im vyskytne toľko iných povinností, že sa nakoniec nebudú môcť zúčastniť. Zranenia sú tiež okolnosti, ktoré môžu postretnúť členov vášho tímu. Preto ak viete zohnať vopred niekoho do zálohy, môžete si ušetriť stres tesne pred štartom.

2. Vystupujete ako zástupca tímu a kontaktná osoba smerom k organizátorom pretekov.

Cez vás pôjde celá komunikácia s organizátorom ohľadom pretekov, termínov, zmien a pod. Vašou úlohou bude o tomto všetkom informovať jednotlivých členov tímu.

3. Potrebujete vybrať a oznámiť názov vášho tímu organizátorovi.

Názov tímu nesmie byť vulgárny a nesmie urážať ostatných. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť tím z takýmto názvom z pretekov. Meno tímu môžete zmeniť do uzávierky elektronického prístup do editácie tímov (31.7.).

4. Vašou povinnosťou je aj nahlásiť organizátorovi časy členov svojho tímu na 10 km, nie staršie ako 2 roky.

Dôvodom tejto požiadavky organizátora je správne určenie času štartu vášho tímu. Tímy štartujú v rôznych časoch tak, aby aj napriek rôznej výkonnosti dobehli do cieľa v nedeľu v rozmedzí medzi 12:00 a 20:00 hod. Snažte sa byť čo najpresnejší. Rozdiel dvoch minút v nahlásenom čase u každého člena vášho tímu môže v konečnom dôsledku urobiť viac ako hodinový rozdiel v predpokladanom dobehu a to bez toho, aby ste na trati zablúdili alebo mali inú nepríjemnosť.

5. Plánujete a koordinujete prípravu účasti tímu v pretekoch a samotné fungovanie tímu počas pretekov.

Musíte si určiť, ako sa bude tím skladať na náklady pred a počas pretekov. Či už je to prenájom aut, nákup potravín alebo povinnej výbavy. Každý tím bude musieť riešiť, ako toto všetko zabezpečiť. Nemusíte to robiť všetko sám, ale je potrebné to zabezpečiť. Najlepšie ak viete rozdeliť všetky povinnosti na členov tímu ideálne rovným dielom pre každého.

Zabezpečenie vhodných vozidiel na prepravu tímu počas pretekov je dôležitý začiatok cesty k úspešnému dokončenie pretekov. Pre 12-členný tím odporúčame dve 9 miestne dodávky. Pozor, zmestíte sa aj do menšieho auta, napr. 7-miestneho SUV, ale nie každé auto vám poskytne dostatok priestoru! Pre väčšinu tímov preteky trvajú viac ako 24 hodín a je dôležité mať aspoň minimálne pohodlie pre členov tímu pri takom dlhom čase strávenom zväčša v aute.

6. Ste zdroj informácii pre členov vášho tímu.

Pozorne preštudujte základné informácie o pretekoch na tejto stránke a následne všetky materiály, ktoré vám poskytne organizátor pred pretekmi. Odporúčame vám zvolať si celý tím na poradu, kde si preberiete všetky otázky spoločne a naplánujete si všetko potrebné pre úspešné zvládnutie pretekov. Hlavne mapy trate a itinerár jednotlivých úsekov musíte naozaj naštudovať. Okrem toho si treba určiť spôsob komunikácie medzi jednotlivými vozidlami počas samotných pretekov. Ideálne je mať v každom vozidle jeden hlavný komunikačný mobil a jeden náhradný v prípade poruchy hlavného. V každom vozidle by ste mali mať zoznam členov tímu s číslami mobilných telefónov a tiež kontakt na blízke osoby pre prípad nepredvídaných udalostí. Je veľká pravdepodobnosť, že všetko dopadne dobre a nebude žiaden problém, avšak lepšie je pripraviť sa na všetky možné situácie.

Na záver len konštatovanie, že úspešné zvládnutie úlohy kapitána tímu je v takýchto pretekoch nevyhnutnosťou na dobehnutie celého tímu do cieľa. Berte svoju funkciu s plnou vážnosťou, aby ste mohli spolu s vašim tímom v cieli vychutnávať výnimočný zážitok z tohto behu.

Do štartu zostáva 25 dní 14 hodín 41 minút

      Hlavní

      partneri

 

 

      Hlavný

      športový

      partner

      Partner

      trate

     

      Partneri

 

       

      Realizované s finančnou podporou

     

      Produktoví partneri

        

      

      Charitatívny partner

      

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia