Čo je to beh od Tatier k Dunaju?

Predstavte si situáciu: vy a vašich 11 priateľov bežíte 345 km bez prestávky dňom aj nocou naprieč Slovenskom cez miesta, na ktorých ste možno nikdy v živote neboli. Pridajte si vtipné historky v aute a mierne delírium spôsobené nedostatkom spánku. A výsledok? Niekto by to mohol nazvať bežecká párty bez spánku, vankúša a deodorantu. My to voláme veľké bežecké dobrodružstvo!

Ako zostaviť svoj tím?

Pri hľadaní členov vášho tímu odporúčame:

  • najlepší spôsob ako zohnať ľudí je dohodnúť sa s niekým, aby on skúsil naplniť jedno auto
  • nespoliehajte sa len na svojich známych. Známi známych rovnako ako známych známi rozširujú počet potenciálnych účastníkov skoro bezhranične
  • začnite zháňať ľudí do svojho tímu v predstihu. Je oveľa ľahšie sa s ľuďmi dohodnúť, keď si ešte vedia dopredu naplánovať čas a môžu sa bežecky pripraviť. Tesne pred pretekmi to bude zložitejšie
  • nehľadajte len bežcov. Sú ľudia, ktorí nebehávajú, napriek tomu sú vo výbornej kondícii a radi si zasúťažia a zažijú niečo výnimočné
  • skúste zohnať jedno auto (vy + 5 ľudí) a dajte oznam na našu facebookovú stránku. Bude viac podobných prípadov a takto sa budete vedieť spojiť a vytvoriť tím. Na facebooku pravdepodobne nájdete aj jednotlivcov hľadajúcich tím. Aj takto budete vedieť doplniť vašu posádku
  • vyskúšajte našu Bežeckú zoznamku na stránke www.odtatierkdunaju.sk.

Môže sa prihlásiť jednotlivec?

Beh od Tatier k Dunaju sú preteky tímov, nie jednotlivcov. Výnimkou je len neoficiálna kategória S) SÓLO – individuálny beh celej trate. Bežcom, ktorí by sa radi zúčastnili pretekov, ale nie sú členmi žiadneho tímu, odporúčame využiť našu Bežeckú zoznamku alebo na facebooku uverejniť oznam, že hľadáte tím, ku ktorému by ste sa mohli pridať.

Koľko je minimálny počet členov v tíme?

V kategóriách A) až D) je minimálny počet členov v družstve 9, v kategórií E) je počet členov v družstve 6.

Potrebujem mať dohodnutých všetkých členov tímu ešte pred registráciou?

Nie, môžete postupne pridávať alebo vymieňať členov tímu až do skončenia registrácie, teda do 31.7.2021. Po tomto termíne je možná úprava v tíme len so súhlasom organizátora a každá zmena je spoplatňovaná sumou 10 Eur.

Musím si nájsť členov svojho tímu sám alebo to urobí organizátor pretekov za mňa?

Registráciu uskutočňuje kapitán tímu, ktorý zostavuje tím a vo svojom profile dopĺňa údaje o všetkých členoch tímu.

Je nejaké vekové obmedzenie účasti?

Každý účastník pretekov  musí dovŕšiť vek 18 rokov v čase konania pretekov. Na základe písomnej žiadosti (napr. v elektronickej podobe) môže organizátor udeliť výnimku na štart člen tímu, ktorý dovŕšil vek 15 rokov v čase konania pretekov a je mladší ako 18 rokov. Štart bežcov, ktorí nedovŕšili vek 15 rokov v čase štartu pretekov nie je možný.

Akú výkonnosť musím mať, aby som sa mohol pretekov zúčastniť?

Každý účastník behu by mal byť schopný zabehnúť 10 km do 60 min. Je to čas zabehnutý počas tréningu alebo na ľubovoľných pretekoch. Oficiálne musí byť priemerný nahlásený čas všetkých členov tímu na 10 km maximálne 60 min.

Koľko km zabehne jeden člen družstva?

Pokiaľ je v tíme 12 členov, tak každý člen družstva zabehne postupne, v troch úsekoch, cca 30 km. Pokiaľ je členov tímu menej, tak niektorí zabehnú viac úsekov, teda cca 40 km. Pokiaľ je v tíme 9 členov, tak každý zabehne cca 40 km. V kategóri E) zabehne každý člen tímu cca 60 km.

Ako sa dostanú bežci z jedného miesta odovzdávania štafety na druhé?

Bežec beží sám svoj úsek z bodu A do bodu B. Zvyšok jeho tímu sa presúva autom do bodu B, kde vysadí bežca, ktorý preberá štafetu. Bežec, ktorý dobieha svoj úsek a odovzdá štafetu, nastúpi do auta svojho tímu, ktoré na neho čaká a spolu sa presúvajú na ďalšiu odovzdávku. Po absolvovaní svojich úsekov všetkými bežcami z auta dôjde ku veľkej odovzdávke štafety, kedy štafetu preberie druhé auto a pokračuje rovnakým spôsobom. Keď bežci z vášho auta nepretekajú, máte pár hodín na oddych a doplnenie energie. Vaše auto preberie štafetu až po tom, keď svoje úseky absolvujú všetci členovia tímu v druhom aute.  

Kto zabezpečuje motorové vozidlá pre tímy?

Vozidlá si zabezpečuje každý tím samostatne. Ideálne riešenie je mať dve 9-miestne vozidlá.

Koľko môže mať tím motorových vozidiel resp. môžeme používať tri motorové vozidlá?

Oficiálne môže mať tím len dve motorové vozidlá. Tie sú označené organizátorom a majú právo priviezť a vyzdvihnúť bežca na odovzdávke štafety. Môžete ale používať aj neoznačené motorové vozidlo, ktoré nebude mať právo prístupu na vyhradené parkovisko odovzdávky. S takýmto vozidlom sa môžu označené vozidlá stretnúť mimo priestoru odovzdávok a vymeniť si členov tímu tak, aby len označené vozidlá priviezli resp. vyzdvihli bežca na odovzdávke.

Budeme potrebovať niekoho mimo bežeckého tímu, kto bude šoférovať vozidlo?

Auto môže šoférovať ľubovoľný člen tímu, ktorý práve nebeží svoj úsek. Ale môžete mať aj šoféra, ktorý v pretekoch nesúťaží (nebeží).

Kedy je štart nášho tímu?

Tímy štartujú postupne. Prvé štartujú tímy s najnižšou výkonnosťou, posledné štartujú elitné tímy s najlepším predpokladaným časom dobehu. Každý tím musí pri registrácií nahlásiť čas jednotlivých členov na 10 km a podľa toho organizátor stanoví čas štartu každého tímu.

Čo sa stane, ak sa niektorý člen tímu počas pretekov zraní?

Úseky, ktoré mal ešte bežať zranený člen tímu, majú možnosť odbehnúť iný členovia z tímu, ale zranený bežec sa už nemôže neskôr vrátiť do pretekov. Aj v tomto prípade platí pravidlo, že žiadny z bežcov nesmie bežať dva úseky bezprostredne po sebe a členovia tímu musia bežať rovnaký počet úsekov +/- 1 úsek.

Zabezpečuje organizátor počas pretekov ubytovanie?

Nie, beží sa non-stop. Počas nočných úsekov organizátor zabezpečuje priestor, kde je možné sa osprchovať a odpočinúť si vo vlastnom spacáku.

Budem vedieť svoje priebežné poradie?

Keďže každý tím štartuje v inom čase, oficiálne poradie tímov bude jasné až v cieli pretekov. Počas pretekov organizátor môže zverejňovať priebežné výsledky, ale ide len o neoficiálne časy.

Môžu nás prísť rodinní príslušníci a známi na trať povzbudiť?

Áno! Už sa na nich tešíme a dúfame, že budú dostatočne hluční. Hlavne v cieli.

Môžem počas behu počúvať hudbu?

Dôrazne odporúčame nepoužívať slúchadla s hudbou počas behu. Keďže sa beží za plnej premávky, bežec musí byť schopný rozpoznať blížiace sa vozidlo a prispôsobiť tak svoj pohyb na vozovke. Ak aj napriek tomuto upozorneniu bežec pri pretekoch bude používať slúchadlá s hudbou, bude tak činiť na vlastné riziko.

Ak sa bežec rozhodne počúvať počas behu hudbu cez slúchadlá mal by dodržať nasledovné body:

  • mal by byť schopný rozoznať zvuky okolo seba
  • mal by byť schopný počuť pokyny organizátorov

Čo je potrebné na uznanie protestu?

Na uznanie protestu zo strany bežca je potrebné, aby organizátor mal istotu, že sa udalosť, na ktorú sa protest vzťahuje, stala. Preto, pokiaľ je to možné, doložte k vášmu protestu obrazový záznam, napr. fotografiu z mobilného telefónu alebo prípadne podložte protest aj svedectvom bežcov z iných tímov.

Protest sa môže vzťahovať len na porušenie pravidiel pretekov, preto treba v proteste uviesť, aspoň voľnou rečou, ktoré pravidlo bolo porušené. Nie je možné podať oficiálny protest voči udalosti, ktorá nie je porušením pravidiel, napr. že váš tím zablúdil na trati a pod.

Ako vznikol nápad zorganizovať beh Od Tatier k Dunaju?

Jeden z dvoch hlavných organizátorov bežal podobný beh v minulosti v USA a každému, kto ho bol ochotný počúvať rozprával svoje zážitky. Toho druhého, to prestalo baviť stále počúvať a navrhol, aby spolu podobný beh zorganizovali.

Do štartu zostáva 63 dní 19 hodín 54 minút

      Hlavní

      partneri

 

 

      Hlavný

      športový

      partner

      Partner

      trate

     

      Partneri

 

       

      Produktoví partneri

        

      

      Charitatívny partner

      

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia