NOVINKA –  NA JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK ZĽAVA 100 EUR PRE TÍMY, KTORÉ BEŽALI OD TATIER K DUNAJU MIN. 5x!

Nárok na zľavu má len ten kapitán, ktorý má vo svojom profile vytvorených 5 tímov z predošlých ročníkov, ktoré majú zaevidovanú platbu a reálne štartovali. Názov jednotlivých tímov nemusí byť totožný.

Zľava nie je pridelená systémom stránky automaticky.
Akceptovanie zľavy je potrebné si overiť mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. pred realizáciou platby!

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO POPLATKU KAPITÁN TÍMU ZÁVÄZNE POTVRDZUJE ÚČASŤ SVOJHO TÍMU NA PRETEKOCH!

60 TÍMOV v termíne do 31.12.2021, limit na platbu 7 dní, najneskôr však do 31.12.2021.

Kategórie A) až C) 650,- Eur
Kategória E) 360,- Eur
Kategória S) 50,- Eur

60 TÍMOV v termíne do 30.6.2022, limit na platbu 14 dní, najneskôr však do 30.6.2022.

Kategórie A) až C) 750,- Eur
Kategória E) 415,- Eur
Kategória S) 60,- Eur

60 TÍMOV v termíne do 31.7.2022, limit na platbu 28 dní, najneskôr však do 31.7.2022.

Kategórie A) až C) 850,- Eur
Kategória E) 470,- Eur
Kategória S) 70,- Eur

Spôsob platby

Štartovné je možné zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet:

Tatra Banka: 2945033476 / 1100

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4503 3476
SWIFT: TATRSKBX
 
Variabilný symbol: pridelený na stránke kapitánovi tímu (viď profil kapitána tímu)
Špecifický symbol: 13082022
Do poznámky uveďte názov tímu.

Po zaplatení štartovného automaticky každému kapitánovi tímu zašleme potvrdenie o platbe. V prípade dohody, môžeme zaslať faktúru, aj pred realizáciou platby, ak je to pre vás dôležité kontaktujte nás.

Pravidlá zaradenie do cenovej skupiny

Tím je zaradený do najnižšej voľnej cenovej skupiny v čase vytvorenia tímu. Každá cenová skupina má svoj limit na uskutočnenie platby - prvá 7 dní, druhá 14 dní, tretia 28 dní - od dátumu registrácie. Presná informácia príde kapitánovi mailom po vytvorení tímu. V prípade, že kapitán tímu nevykoná platbu v uvedenom limite a jeho aktuálna cenová skupina bude už naplnená, bude po vypršaní limitu preradený do vyššej cenovej skupiny. Tím z vyššej cenovej skupiny s najskoršou registráciou, ktorý v danom momente ešte nemá štartovné zaplatené, bude preradený do nižšej cenovej skupiny. V prípade takejto výmeny tímov v cenových skupinách, príde obom kapitánom tímov informácia mailom a limit pre platbu začína plynúť od začiatku. Najneskorší dátum platby je dátum uzavretia cenovej skupiny.

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO POPLATKU JE NEVRATNÁ!

Zrušenie registrácie tímu alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor pretekov, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu tímu, resp. účasti tímu v súťaži.

PRENOS PLATBY

V prípade, že tím, ktorý má zaevidovanú platbu štartovného a nemôže štartovať, je možné platbu na požiadanie preniesť:

1. na iný tím, ktorý je registrovaný na aktuálny ročník podujatia, alebo
2. na nasledujúci ročník podujatia s poplatkom 100 Eur (nasledujúci ročník je štartovné takéhoto tímu 100 EUR). Platbu je možné takto preniesť len raz. Prenesené štartovné, teda nie je možné opätovne prenášať a v prípade, že tím opäť nebude štartovať, zaplatené štartovné mu prepadá.

 

Od štartu 54 dní 17 hodín 57 minút

      Hlavní

      partneri

 

       

       
       

      Hlavní mediálni partneri

    

 

 


      Pod

      záštitou

 

 


  

      Hlavný

      športový

      partner

 

   

       Partneri

        

      

    

           

  Partner

  občerstvenia

             

  Mediálni partneri       

            

  Produkcia