ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO POPLATKU KAPITÁN TÍMU ZÁVÄZNE POTVRDZUJE ÚČASŤ SVOJHO TÍMU NA PRETEKOCH!

70 TÍMOV v termíne do 31.12.2022, limit na platbu 7 dní, najneskôr však do 31.12.2022.

UPOZORNENIE! V PRVEJ CENOVEJ SKUPINE NIE JE MOŽNÁ PLATBA NA FAKTÚRU!

Kategórie A) až C) 750,- Eur
Kategória E) 400,- Eur
Kategória S) 50,- Eur

70 TÍMOV v termíne do 30.6.2023, limit na platbu 14 dní, najneskôr však do 30.6.2023.

Kategórie A) až C) 850,- Eur
Kategória E) 450,- Eur
Kategória S) 60,- Eur

70 TÍMOV v termíne do 31.7.2023, limit na platbu 28 dní, najneskôr však do 31.7.2023.

Kategórie A) až C) 950,- Eur
Kategória E) 500,- Eur
Kategória S) 70,- Eur

Spôsob platby

Štartovné je možné zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet:

Tatra Banka: 2945033476 / 1100

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4503 3476
SWIFT: TATRSKBX
 
Variabilný symbol: pridelený na stránke kapitánovi tímu (viď profil kapitána tímu)
Špecifický symbol: 19082023
Do poznámky uveďte názov tímu.

Po zaplatení štartovného automaticky každému kapitánovi tímu zašleme potvrdenie o platbe. V prípade dohody, môžeme zaslať faktúru, aj pred realizáciou platby, ak je to pre vás dôležité kontaktujte nás. Možnosť zaslať faktúru pred alebo po realizácii platby nie je možná pre tímy v prvej cenovej skupine (prvá cenová skupina je určená tímom fyzických osôb, nie firmám)!

Pravidlá zaradenie do cenovej skupiny

Tím je zaradený do najnižšej voľnej cenovej skupiny v čase vytvorenia tímu. Každá cenová skupina má svoj limit na uskutočnenie platby - prvá 7 dní, druhá 14 dní, tretia 28 dní - od dátumu registrácie. Presná informácia príde kapitánovi mailom po vytvorení tímu. V prípade, že kapitán tímu nevykoná platbu v uvedenom limite a jeho aktuálna cenová skupina bude už naplnená, bude po vypršaní limitu preradený do vyššej cenovej skupiny. Tím z vyššej cenovej skupiny s najskoršou registráciou, ktorý v danom momente ešte nemá štartovné zaplatené, bude preradený do nižšej cenovej skupiny. V prípade takejto výmeny tímov v cenových skupinách, príde obom kapitánom tímov informácia mailom a limit pre platbu začína plynúť od začiatku. Najneskorší dátum platby je dátum uzavretia cenovej skupiny.

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO POPLATKU JE NEVRATNÁ!

Zrušenie registrácie tímu alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor pretekov, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu tímu, resp. účasti tímu v súťaži.

PRENOS PLATBY

V prípade, že tím, ktorý má zaevidovanú platbu štartovného a nemôže štartovať, je možné platbu na požiadanie preniesť:

1. na iný tím, ktorý je registrovaný na aktuálny ročník podujatia, alebo
2. na nasledujúci ročník podujatia s poplatkom 100 Eur (nasledujúci ročník je štartovné takéhoto tímu 100 EUR). Platbu je možné takto preniesť len raz. Prenesené štartovné, teda nie je možné opätovne prenášať a v prípade, že tím opäť nebude štartovať, zaplatené štartovné mu prepadá.

 

Do štartu zostáva 326 dní 9 hodín 24 minút

      Hlavní

      partneri

 

              


      Hlavný

      športový

      partner

     

      Partneri

 

       

    

       

 

      Hlavní mediálni partneri

    

  

      Pod záštitou

 

        

  

 

 


   Partner

   motorových

   vozidiel

    


      Podujatie

      podporili

              

         

    

              

  Mediálni partneri       

            
         

  Produkcia