POSTUP REGISTRÁCIE > 

REGISTRÁCIA NA AKTUÁLNY ROČNÍK SA USKUTOČNÍ VYTVORENÍM TÍMU 2021

Môžete využiť aj funkciu kopírovať tím 2020 a údaje potom aktualizovať.

PLATBA ŠTARTOVNÉHO > 

REGISTRÁCIA JE ZÁVÄZNE POTVRDENÁ REALIZOVANÍM PLATBY ŠTARTOVNÉHO

Tešíme sa na vás :-)

Od štartu 63 dní 15 hodín 22 minút

      Hlavní

      partneri

 

      

      Partner motorových vozidiel

       

      Partner podujatia

       

      Hlavní mediálni partneri

    

 

 


      Pod

      záštitou

 

 


  

      Hlavný

      športový

      partner

 

   

       Partneri

        

      

   

           

      Mediálni partneri       

             

    Produkcia