Odoslaním registračného formulára súhlasím s podmienkami stránky www.odtatierkdunaju.sk.

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, v rozsahu článku Spracovanie osobných údajov.

Ako kapitán tímu vyhlasujem, že uvediem osobné údaje členov tímu len s ich vedomím a výslovným súhlasom a zabezpečím písomný súhlas každého člena tímu so spracovaním osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, v rozsahu článku Spracovanie osobných údajov.

Zároveň súhlasím s využitím môjho e-mailu, na zasielanie informácií súvisiacich s organizáciou pretekov od Tatier k Dunaju a prevádzkou stránky www.odtatierkdunaju.sk.