ÚČASTNÍCKY LIMIT PRE ROČNÍK 2018 JE 220 TÍMOV.

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO POPLATKU KAPITÁN TÍMU ZÁVÄZNE POTVRDZUJE ÚČASŤ SVOJHO TÍMU NA PRETEKOCH!

100 TÍMOV v termíne do 31.12.2017, limit na platbu 7 dní, najneskôr však do 31.12.2017.

Kategórie A) až C) 450,- Eur
Kategória E) 250,- Eur
Kategória S) 40,- Eur

75 TÍMOV v termíne do 30.6.2018, limit na platbu 14 dní, najneskôr však do 30.6.2018.

Kategórie A) až C) 650,- Eur
Kategória E) 360,- Eur
Kategória S) 55,- Eur

45 TÍMOV v termíne do 31.7.2018, limit na platbu 28 dní, najneskôr však do 31.7.2018.

Kategórie A) až C) 850,- Eur
Kategória E) 470,- Eur
Kategória S) 70,- Eur

Spôsob platby

Štartovné je možné zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet:

Tatra Banka: 2945033476 / 1100

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4503 3476
SWIFT: TATRSKBX
 
Variabilný symbol: pridelený na stránke kapitánovi tímu (viď profil kapitána tímu)
Špecifický symbol: 18082018
Do poznámky uveďte názov tímu.

Po zaplatení štartovného automaticky každému kapitánovi tímu zašleme potvrdenie o platbe. V prípade dohody, môžeme zaslať faktúru, aj pred realizáciou platby, ak je to pre vás dôležité kontaktujte nás.

Pravidlá zaradenie do cenovej skupiny

Tím je zaradený do najnižšej voľnej cenovej skupiny v čase vytvorenia tímu. Každá cenová skupina má svoj limit na uskutočnenie platby - prvá 7 dní, druhá 14 dní, tretia 28 dní - od dátumu registrácie. Presná informácia príde kapitánovi mailom po vytvorení tímu. V prípade, že kapitán tímu nevykoná platbu v uvedenom limite a jeho aktuálna cenová skupina bude už naplnená, bude po vypršaní limitu preradený do vyššej cenovej skupiny. Tím z vyššej cenovej skupiny s najskoršou registráciou, ktorý v danom momente ešte nemá štartovné zaplatené, bude preradený do nižšej cenovej skupiny. V prípade takejto výmeny tímov v cenových skupinách, príde obom kapitánom tímov informácia mailom a limit pre platbu začína plynúť od začiatku. Najneskorší dátum platby je dátum uzavretia cenovej skupiny.

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO POPLATKU JE NEVRATNÁ!

Zrušenie registrácie tímu alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor pretekov, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu tímu, resp. účasti tímu v súťaži.

 

Do štartu zostáva 59 dní 15 hodín 10 minút

      Generálny partner

       

      Hlavní

      partneri

 

      

      Partner motorových vozidiel

       

      Hlavní mediálni partneri

    

 
 

      Partner

      pitného

      režimu

 

      Hlavný

      športový

      partner

 

  


      Pod

      záštitou

 


      Partner


  

      Podporili

       

  

     

      Mediálni partneri       

       
            
     

     Produkcia